Droga krzyżowa na podstawie świadectw

23 marca 2018 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie o godz 17:00 odbędzie się niezwykła droga krzyżowa, która została opracowana na podstawie świadectw. Organizatorem drogi krzyżowej jest wspólnota Odnowy w Duchu Św. EMAUS działająca przy tej parafii. Jeśli chcesz spotkać Jezusa i ofiarować Mu swoje grzechy, aby zaniósł je na Krzyżu do grobu - przyjdź i błagaj o przebaczenie, przyjdź i zaufaj, przyjdź i wyrzeknij się zła, przyjdź i proś o nawrócenie, przyjdź i dziękuj za to, że Bóg - człowiek umarł za twoje grzechy, abyś ty mógł żyć wiecznie. Jest nadzieja. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci...

Przyprowadź ze sobą osobę, której nie lubisz - przebacz jej, a dokona się twoja przemiana...

Posłuchaj fragmentów drogi krzyżowej:

graf. Kasia K.


Ewangelia...

"Eucharystia oderwana od życia nie przynosi owoców. Ewangelią trzeba żyć poza murami kościoła" (o. Dolindo)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć

Parafia św. Judy Tadeusza - tu spotykamy się na wspólnotowych Mszach Św. raz w miesiącu


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl