Ogłoszenia bieżące

Planowane są rekolekcje w Lourdes we Francji.

Szczegóły Tu: http://odnowarzeszow.pl/wydarzenia/rekolekcje-warsztaty-seminaria/129-rekolekcje-w-lourdes-wakacje-2019


Wyjątkowo wcześniej, bo z uwagi na odpust parafialny w najbliższy poniedziałek tj. 21 stycznia 2019 r. będzie Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie w parafii pw. św. Judy Tadeusza. Posługiwać będzie wspólnota Bożego Ciała.


Radość w cierpieniu

"Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały" (1P 4, 13)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć

Parafia św. Judy Tadeusza - tu spotykamy się na wspólnotowych Mszach Św. raz w miesiącu


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl