Emaus

Wspólnota działa przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie

Wspólnota „Emaus” powstała w 1999 roku z natchnienia Ducha Świętego i inicjatywy ks. Mariusza Mika, ówczesnego wikariusza tejże parafii.

Pierwsze spotkania miały charakter ogólny. Stopniowo wspólnota rozrastała się i dojrzewała duchowo. Wiosną 2002 r. wyłonieni zostali pierwsi animatorzy, po czym rozpoczęliśmy pierwsze  rekolekcje Odnowy, tzw. Seminarium Życia w Duchu Świętym.

Wtedy też powstała nazwa „Emaus”, jako że jej członkowie ciągle są w drodze. Na wzór uczniów idących wraz z Jezusem do Emaus, poznajemy pisma i Chrystusową Ewangelię. Doświadczając jego obecności i Mocy z pałającymi sercami podejmujemy różne posługi takie jak: modlitwa wstawiennicza, posługa w hospicjum i w zakładzie karnym w Załężu.

Obecnie wspólnota liczy ok. 30 osób.

Spotkania mają charakter formacyjny i modlitewny.

We wrześniu przeżyliśmy 2-dniowe rekolekcje z nowym opiekunem ks. Bogusławem, w domu rekolekcyjnym Tabor w Rzeszowie. Celem tych rekolekcji było zjednoczenie wspólnoty, rozeznanie charyzmatów podczas indywidualnych modlitw wstawienniczych i wyznaczenie drogi, którą powinna kroczyć nasza wspólnota zgodnie z wolą Ducha Świętego. Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas.

Informacje:

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. – Rzeszów ul. Krakowska 18

Duszpasterz:   ks. Zbigniew Lubas

Lider:   Elżbieta Tomasik

Spotkania:   każdy wtorek miesiąca zaczynając Mszą Św. o godz. 18:00, następnie uwielbienie i spotkanie formacyjne.

Kontakt telefoniczny:    +48 693 613 959

W okresie wakacji nie spotykamy się.

Strona internetowa: https://www.podwyzszenie.pl/duszpasterstwa/wspolnota-emaus

 


Jemu chwała w Kościele

"Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen" (Ef 3, 20-21)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl