Ziarnko Gorczycy

Wspólnota działa przy Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku.

Rys historyczny:

Wspólnota ,,Ziarnko gorczycy’’ powstała w Parafii p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku w 2004 roku. Założyła ją siostra sercanka, Maria Maryan. Spotkania od samego początku miały charakter modlitwy uwielbienia. Grupa liczyła początkowo 4 osoby i spotykała się raz w tygodniu w kaplicy Domu Sióstr lub w zakrystii kościoła , później w salkach katechetycznych Domu Parafialnego, znajdującym się przy kościele. Członkowie wspólnoty wyjeżdżali na seminaria i rekolekcje, brali udział w spotkaniach dla członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, poznawali formy modlitwy wspólnotowej, modlitwy wstawienniczej. Pojawiły się charyzmaty. Wspólnota stopniowo powiększała się, rozwijała . Po odejściu siostry Marii do innej parafii opiekę duchową nad ,,Ziarnkiem gorczycy ‘’ przejął ks. Grzegorz Bokota. Liderem grupy została Lidia Czaja. Grupa liczyła wtedy ok.20 osób. Wspólnota została włączona w życie parafii, zaproszona do prowadzenia raz w miesiącu Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz czuwania przy Grobie Pańskim. Wielu członków Odnowy ukończyło seminaria wiary, rekolekcje, 4 osoby ukończyły 2-letnie Studium Biblijne dla świeckich prowadzone przez Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie.

Od września 2012 roku opiekunem duchowym ,,Ziarnka gorczycy’’ jest ks. Wojciech Szostek, ponieważ ks. Bokota został proboszczem w sąsiedniej parafii. Istotą spotkań jest uwielbienie Boga. Modlitwą obejmowane są nasze rodziny, parafia, ojczyzna, sprawy Kościoła, aktualne intencje. Spotkania odbywają się nadal raz w tygodniu( w środy, o godz.18.00). Grupa liczy obecnie od 20 do 27 osób, ma stały kontakt z innymi grupami Odnowy oraz z przewodniczącym Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce i wieloletnim duszpasterzem i koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej – ks. Mariuszem Mikiem.

Informacje:

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Frysztak ul. Księdza Wojciecha Blajera 6

Duszpasterz:   ks. Artur Kostrząb

Lider:   Lidia Czaja

Kontakt: 531-684-810

Spotkania:   środa , godz. 18.00 (po mszy św. wieczorowej)

Miejsce spotkań:   Salka katechetyczna w Domu Parafialnym  

Diakonia: Wspólnota prowadzi posługę modlitwy wstawienniczej.

Możliwość korzystania z modlitwy wstawienniczej: Po każdym spotkaniu modlitewnym, w środy (dla członków wspólnoty) oraz po Adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca w kościele (dla chętnych spoza wspólnoty).


Uzdrawianie

"Wkładając ręce, Jezus leczy chorych i błogosławi dzieci" (KKK 699)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl