Wieczory charyzmatyczne na Taborze

Konferencja, Eucharystia, uwielbienie Boga, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, świadectwa

Czym są Wieczory Charyzmatyczne?

Wieczory Charyzmatyczne są czasem uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego jest on przede wszystkim oddaniem chwały Bogu za wszystkie Jego dzieła! Konferencja wprowadzająca ma na celu nauczyć nas i ułatwić nam wejście w modlitwę uwielbienia, albo uwrażliwić na inny temat. Cykl tematyczny dobierany jest co roku przez Pasterza wspólnoty i liderów, odpowiadając w ten sposób na problemy dotykające ludzi.

Jak długo trwają Wieczory Charyzmatyczne?

Spotkania rozpoczynają się zawsze w drugą środę miesiąca od godziny 18.00 i trwają około 2,5 – 3 godzin (niektóre spotkania – dłużej). Spotkanie składa się z trzech części. Na początku odbywa się konferencja tematyczna, następnie ok. g. 18:30 rozpoczyna się Eucharystia i bezpośrednio po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia, animowaną przez diakonię prowadzenia spotkań oraz uwielbienia. Zawsze odbywa się to w obecności kapłana - ks. Damiana, naszego pasterza, albo kapłana delegowanego przez niego.

źródło: MIRIAM

 


Nie drażnijcie Pana Boga...

"Nie zbadacie głębokości serca ludzkiego ani nie przenikniecie myśli jego rozumu; jak więc wybadacie Boga, który wszystko to stworzył, jak poznacie Jego myśli i pojmiecie Jego zamiary? Przenigdy, bracia, nie drażnijcie Pana Boga naszego!" (Jdt 8, 14)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl