Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia - szkoła animatorów

8 lutego 2020 r. w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie spotkali się członkowie wspólnot odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej na tzw. szkole animatora. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w bazylice. Następnie ks. dr Sławomir Jeziorski w sposób usystematyzowany i ciekawy przedstawił głębię Eucharystii. Aby wejść w świat liturgii, trzeba wejść w świat Biblii ukazującej życie Boga i życie człowieka. Eucharystia jest znakiem jedności i więzią miłości. Od niej rozpoczyna się chrześcijańskie życie.
Nad całością spotkania czuwał ks. Tomasz Mytych – duszpasterz wspólnoty Dobrego Pasterza przy parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie. Wspólna modlitwa, dzielenie się w grypach, indywidualne rozmowy przy kawie były dopełnieniem sobotniego spotkania.

Szkoła animatora - Eucharystia

SZKOŁA ANIMATORA dla animatorów i członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

Temat: Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia.

8 lutego 2020 r.  - Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe w Rzeszowie ul. Sokoła 8


PROGRAM:

8.00 – Msza święta w bazylice (parafialna)
8.45 – Wspólna modlitwa na rozpoczęcie
9.00 – Katecheza: EUCHARYSTIA źródłem chrześcijańskiego życia. - Ks. dr Sławomir Jeziorski
10.00 – Poczęstunek (kawa, ciastko)
10.30 – Grupki dzielenia
11.15 – Podsumowanie pracy w grupach, pytania itp.
Ok. godz. 12.00 Zakończenie spotkania

Spotkanie prowadzi ks. Tomasz Mytych
Katecheza: ks. Sławomir Jeziorski

Diecezjalna Szkoła Animatora

Szkoła Animatora to cykliczne spotkania duszpasterzy, liderów, animatorów oraz osób pragnących poznawać i wiedzieć więcej, należących do Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej. Spotkania odbywają się z reguły w soboty, służą one pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń na tematy związane z historią i duchowością Odnowy oraz posługą we wspólnotach.

ROK 2018/2019

ELEMENTY BUDOWANIA WSPÓLNOTY – kurs weekendowy

Zapraszamy liderów, animatorów oraz osoby pragnące włączyć się w budowanie wspólnoty, do uczestnictwa w kursie: „Elementy budowania Wspólnoty”.

Kurs ten opracowany jest przez ENC (Europejską Sieć Wspólnot), od kilku lat prowadzony przez członków wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Gliwic.

Celem kursu jest pomoc wspólnotom w określeniu ich tożsamości, przedstawienie na jakich fundamentach, w oparciu o jakie zasady i wartości mogą budować żywą, dojrzałą katolicką wspólnotę, która ewangelizuje, a jej członkowie wzrastają w Duchu Świętym. Cykl dedykowany jest zarówno grupom modlitewnym, wspólnotom młodym, jak też tym wspólnotom, które odczuwają rodzaj stagnacji, uśpienia czy zestarzenia się.

Jest to formacja wspólnotowa, dlatego powinny uczestniczyć w niej przede wszystkim osoby decyzyjne, będące odpowiedzialnymi w swojej wspólnocie, gdyż one mają największy wpływ na kształtowanie oblicza wspólnoty (co najmniej 3 takie osoby). Duszpasterz wspólnoty szczególnie mile widziany.

Zapraszamy również osoby pragnące posłuchać tych treści,  może Duch Św. zaprosi ich do budowania nowej wspólnoty np. w swojej parafii.

Cykl obejmuje 6 weekendów w ciągu 2 lat (po 3 spotkania w roku), w czasie których prowadzone będzie: nauczanie, warsztaty, praca w grupach, towarzyszenie.

Pierwszy weekend: 16, 17, 18 lutego 2018 r. w Centrum Religijnym OO. Bernardynów w Rzeszowie.

Drugi weekend: 22, 23, 24 czerwiec 2018 r.

Koszt: 40 zł – udział

            50 zł – posiłki: 2 obiady (sob. niedz.) 1 kolacja (sob.)

Zapisy i wszelkie informacje – Elżbieta T. tel. 693 613 959

PROGRAM:

Piątek

18.00 - Recepcja
18.30 - Modlitwa
19.00 – Wprowadzenie
I. Czym jest wspólnota?
ok. 21.00 - zakończenie

Sobota

8.00 - Eucharystia
9.00 - Uwielbienie
9.30 - II. Podstawy wspólnoty - Dlaczego dzisiaj potrzebujemy wspólnoty?
10.15 – Dzielenie w grupach
10.30 - III. Czy jesteśmy powołani i do czego jesteśmy powołani? 
11.15 - przerwa
11.45 – Praca w grupach
12.30 – Medytacja
13.15 - Obiad i czas wolny
14.45 – Podsumowanie pracy w grupach
15.00 - IV. Historia wspólnoty
15.45 – Przerwa
16.15 - V. Tożsamość wspólnoty
17.00 – Praca w grupach
17.30 - Kolacja
18.30 – Przedstawienie się wspólnot
19.00 - VI. Wartości wspólnoty
19.45 – Spotkanie modlitewne
21.00 - Zakończenie

Niedziela

9.00 - Eucharystia parafialna
10.00 - Uwielbienie
10.30 - Praca indywidualna
11.30 - VII. Misja wspólnoty
12.30 – Przerwa
13.00 – Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

 


Eucharystia...

"Eucharystia to autostrada do nieba" (Carlo Acutis)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl