Przegląd aktualności - przewijaj w dół stronę

Dzień skupienia dla członków wspólnot

Serdecznie zapraszamy na Dzień Skupienia, który odbędzie się w sobotę 04 września 2021 w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25 (aula ks. Marcina Szopińskiego).

Spotkanie będzie poświęcone trzeciej części dokumentów z Malines, które podejmują kolejny ważny temat formacyjny dla grup modlitewnych Odnowy: wrażliwość na ludzką biedę i gotowość do zaradzania różnorakim jej przejawom. Konferencję wygłosi ks. Damian Ziemba.

Prosimy, aby zgłoszenie udziału członków swoich wspólnot dokonywali liderzy wspólnot, zbiorczo przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://forms.gle/SGvjUxJxQEX7vW2V6

W razie pytań odnośnie Dnia Skupienia prosimy o kontakt do p. Joanny Wojdyło, nr telefonu: 605281765.

Zapisy trwają do dnia 01.09.2021r. Po tym terminie, nie będzie możliwości zapisania się ani przez formularz, ani w Dniu Skupienia.

Nie będzie też możliwości zakupu obiadu na miejscu w Taborowe Smaki. Ze względu na wielkość auli, w której będzie organizowany Dzień Skupienia, maksymalna liczba uczestników została ograniczona do 100 osób. Decyduje data zgłoszenia.

Koszt uczestnictwa to 20,00 zł, który pokrywa koszt materiałów formacyjnych (każdy otrzyma książkę na podstawie której jest dzień skupienia) oraz inne wydatki jak ciastka, kawę, herbatę i wynajem auli. Dla chętnych obiad w cenie 15,00 zł.

Prosimy, aby dokonać rozliczenia płatności zbiorczo przez Lidera Wspólnoty lub wyznaczoną osobę w Recepcji u p. Joanny Wojdyło w dniu spotkania.

Ponadto prosimy aby:
• być wyspowiadanym, nie przewidujemy możliwości spowiedzi
• zabrać ze sobą Pismo Święte i długopis
• stosować się do zasad epidemiologicznych

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Miriam"

Plan dnia:

Sobota:
8.00 recepcja
8.30 modlitwa wstępna i konferencja
9.30 przerwa na kawę i ciastko
10.00 wprowadzenie i spotkania w grupach
11.15 podsumowanie pracy w grupach
12.00 obiad
13.30 wprowadzenie w skruta cje przed Najświętszym Sakramentem, modlitwa indywidualna
14.30 zakończenie modlitwy indywidualnej, modlitwa wspólnotowa o uzdrowienie i uwolnienie
15.45 przygotowanie do Mszy Świętej i Eucharystia

Prosimy aby:
* być wyspowiadanym, nie przewidujemy możliwości spowiedzi
* zabrać ze sobą Pismo Święte i długopis
* stosować się do zasad epidemiologicznych

Będzie rozdawana książka: Dokumenty z Malines cz. 3, w oparciu o którą przewidywane są treści Dnia Skupienia.

 

Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego

Zapraszamy na czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego pod hasłem "Duch daje życie", które odbędzie się w parafii św. Stanisława B.M. w Boguchwale 21 maja 2021 roku.

Program godzinowy

21.00 - Z Maryją Oblubienicą Ducha Świętego w Wieczerniku w oczekiwaniu na Ducha Świętego (modlitwa apelowa, dziesiątek różańca, modlitwa z Matką Kościoła, która jako Matka chrzestna trzyma Kościół do chrztu Ducha)
21.30 - Konferencja "Duch, który daje życie"
22.15 - Wystawienie NS; modlitwa o ożywienie naszej wiary w zbawczą obecność naszego Pana, modlitwa w ciszy, modlitwa o odrzucenie tego co mnie uśmierca, co jest moim grobem. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych z pokropieniem, modlitwa o udzielenie nam Ducha Świętego, uwielbienie, błogosławieństwo.
23.20 - Przerwa
23.50 - Przygotowanie do Eucharystii
24.00 - Eucharystia

Prenumerata zeszytów Odnowy w Duchu Świętym - [info]

Wspólnota to Kościół, ale Kościół to wspólnota Jezusa Chrystusa. Miejmy na uwadze nie tylko nasze spotkania w gronie członków wspólnot, ale wychodźmy do ludzi, którzy nie należą do żadnej wspólnoty. Nasze działania pogłębione modlitwą sa ważne dla wszystkich ludzi. Jezus przyszedł na świat dla wszystkich, aby nas zbawić...

Dlatego publikujemy informację nt. prenumeraty zeszytów Odnowy w celu uświadomienia, że wiedza, jaką czerpiemy z różnych źródeł w tym z naszych zeszytów wzbogaca naszą wiarę, a przez to dodaje nam odwagi do ewangelizacji. Do tej pory sprzedaliśmy 398 prenumerat przez sklep.odnowa.org, ok. 50 prenumerat przekazało nam Bernardinum. Przy założeniu, że liczba prenumerat nie zmieni się pod koniec roku zostaniemy z długiem 26 tys. zł. Wystarczy 11 prenumerat w każdej diecezji, aby zeszyty mogły się samofinansować. To naprawdę niewiele. Prosimy o pomoc w promocji. Jak to robić?

Przez zachęcanie (czyli pocztą pantoflową), przez wysyłanie linków do prenumeraty za pomocą SMS lub portali społecznościowych do znajomych. mówienia o tym, jak ważna jest wiedza na temat wiary w żywego Boga.

Prenumerata roczna - Sklep

5 Prenumerat Sklep

10 Prenumerat
 - Sklep

Słowo pasterskie na Nowy Rok 2021

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Życie z Jezusem w mocy Ducha Świętego to przygoda i nieustanne zaproszenie do ,,nowego”, to hasło możemy realizować wyłącznie w sytuacji, gdy jesteśmy ugruntowani w Kościele, a naszym fundamentem jest Chrystus Jezus (1 Kor 3, 11). Pasterze, o których mówi Ewangelia w pierwszy dzień roku, gdy tylko znaleźli Jezusa zaraz zaczęli o Nim opowiadać, a następnie wyruszyli w drogę i uwielbiali Boga. Znaleźć Jezusa osobiście, głosić go światu i uwielbiać go swoim życiem - to zaproszenie jest dla nas nadal aktualne. Jezus przychodzi na świat po to, aby pójść na krzyż i wykupić nas od śmierci, to tam rodzi się Kościół, którego nie przemogą piekielne bramy, a sam Zbawiciel nie zostawia nas samych ale daje nam dar Ducha Świętego.

Jako wspólnoty wchodzimy nie tylko w nowy rok, ale również w nowy czas, w którym zadajemy sobie szereg pytań o to jak ewangelizować? Jak budować nasze wspólnoty? Jak nie schować światła pod korcem czy nie zatracić smaku ewangelicznej soli. Jezus przygotowując uczniów na właśnie taki czas, gdy narody będą bezradne i zatrwożone, gdy ludzie będą żyć w strachu i poczuciu zagrożenia mówi do uczniów: ,,nabierzcie ducha i podnieście głowy” (por. Łk 21,25-28).

Drodzy Liderzy, Pasterze, Animatorzy i członkowie wspólnot. W rozpoczynającym się roku kalendarzowym stoimy w poczuciu bezradności wobec obostrzeń i wyzwań, które przychodzi nam podejmować. Idźmy za Jezusem, naszym Panem – nabierzmy Ducha i podnieśmy głowy! Zadbajmy o siebie, czuwajmy i módlmy się za siebie nawzajem, pielęgnujmy nasze relacje, budujmy tożsamość naszej rodziny jaką jest Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, to często we wspólnocie spotkaliśmy żywego Boga, który przemienił nasze życie. Nie raz słyszeliśmy świadectwa o tym jak ktoś został przyprowadzony na spotkanie i spotkał Boga. Dziś jak nigdy dotąd zatrwożony świat i poraniony grzechami Kościół czeka na ożywiającą moc Ducha Świętego. Nabierzmy Ducha i podnieśmy głowy! Wołajmy o nowe wylanie Ducha Świętego dla naszych wspólnot i parafii, abyśmy mogli przyprowadzać nowe osoby do Jezusa, nie ludzkimi metodami i sposobami ale mocą Ducha Świętego.

Niech w nowym roku Pan Was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swoje nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech Was obdarzy pokojem.

W imieniu Rady KZK
ks. Artur Potrapeluk - przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce


Nowe życie

Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia... (KKK 684)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl